Blog Listing

ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasele a V- a cu predarea unei limbi moderne de circulație internațională în regim intensiv (limba engleză și limba franceză), clase ce vor funcțona in anul școlar2023 – 2024

Graficul de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V- a cu program intensiv de predare în limba engleză/ limba franceză

 

 • Perioada de înscriere: 25 – 29.05.2023

Pentru elevii școlii înscrierea se face pe bază de cerere tip.

Pentru elevii din alte unități școlare care doresc să susțină testul de competențe lingvistice înscrierea se face pe bază de cerere tip la care se anexează următoarele documente:

 1. Copia certificatului de naștere al candidatului (însoțită de original pentru certificare Conform cu originalul la depunerea dosarului);
 2. Copii după cartea de identitate a părinților (însoțite de original pentru certificare Conform cu originalul la depunerea dosarului);
 3. Adeverință privind situația școlară a elevului la finalul clasei a IV-a a anului școlar 2022- 2023, eliberată de școala de proveniență.

 

 • Echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere internațională 30- 31.05.2023
 • Desfășurarea probelor:

Limba franceză: – proba scrisă: 07.06.2023, interval orar 08:30- 09:30;

– proba orală : 07.06.2023, conform programării afișate la nivelul unității de învățământ;

 

Limba engleză: – proba scrisă: 08.06.2023, interval orar 08:30- 09:30;

– proba orală : 08.06.2023, conform programării afișate la nivelul unității de învățământ;

 

 • Afișareare zultatelor inițiale la testul de competențe lingvistice (limba engleză și limba franceză) – 11.06.2023 ;
 • Depunerea și înregistrarea contestațiilor la secretariatul școlii – 12.06.2023, interval orar 10 :00 – 12 :00;
 • Soluționarea contestațiilor – 06.2023 ;
 • Afișarea rezultatelor finale la testul de competențe lingvistice – 14. 06.2023.

 

NOTĂ:

 1. Nu se admit contestații la proba orală.
 2. Se vor respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal, prin alocarea de coduri individuale de anonimizare.