Blog Listing

Lista funcțiilor din S.G. „Mihai Viteazul” Craiova ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice – cf. art. 33 din Legea 153

salarii la 30.09.18