Blog Listing

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A REGIM INTENSIV ENGLEZA/FRANCEZA, ANUL ŞCOLAR 2022-2023

CUPRINS
1. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE
2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURALE
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
4.1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR
4.2. ABREVIERI
5. DESCRIEREA PROCEDURII ŞI A MODULUI DE LUCRU
5.1. PREZENTARE GENERALĂ
5.2. MODUL DE LUCRU
5.3. DISPOZITII FINALE
6. FORMULARE
7. ANEXE

 

Pentru mai multe detalii si descarcarea formularelor, accesati pagina ISJ Dolj, la adresa https://www.isjdolj.ro/content/po-privind-organizarea-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urarea-admiterii-%C3%AEn-clasele-v-cu-predare-unei-limbi-moderne

 

2022_Procedura admitere clasele a V-a cu profil intensiv