Blog Listing

Programul mondial ECO-SCHOOLS

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2018, 68 de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Craiova, județul Dolj, începând cu anul școlar 2015-2016, a implementat programele ecologice mondiale Eco-Școala și LeAF (Learning About the Forest), obținând de două ori Steagul Verde acordat de către Centrul Crapato-Danubian de Geoecologie (2018, 2020), în urma activităților și acțiunilor ecologice realizate de elevii și cadrele didactice implicate în aceste proiecte.

Conștiința ecologică nu poate apărea din neant, ci ea trebuie declanșată și întreținută încă din copilărie cu contribuția familiei, dar și a instituțiilor de învățămant. Școala joacă un rol major în educatia privind mediul înconjurator, pentru ca tinerii petrec o mare parte din timp în scoala și pentru ca este locul unde se asigura transmiterea cunoștintelor, formarea priceperilor și deprinderilor.

Educația ecologică, în spiritul protecției și conservării mediului se poate realiza în diverse moduri: activitații la clasă, la toate disciplinele sau prin activității extracurriculare organizate de școală sau de instituții.