Blog Listing

Înscrierea în învățământul primar – Metodologia și calendarul înscrieriii

Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021. Astfel, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, trebuie sa fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

ATENȚIE! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022:

Preg2021_Anexa_2_Calendar_inscriere_primar_2021_2022

.

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022:

Preg2021_Anexa_1_Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2021_2022

.

Anexele 1, 2 și 3 ale metodologiei de înscriere:

Preg2021_Anexe_1-2-3_metodologie_înscriere_invatamant_primar_2021_2022

 

.

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar (fișier pdf)