Blog Listing

Proiecte eTwinning 2022-2023

eTwinning este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană care facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interşcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană ESEP. Cadrele didactice pot elabora proiecte educaţionale în colaborare cu colegii lor, prin intermediul cărora să vizeze obiective de formare şi de dezvoltare a competenţelor elevilor în diverse domenii.

Proiectele eTwinning desfășurate de profesorii și elevii noștri în perioada 2022-2023 sunt:

,Ici et ailleurs: ma vie quotidienne et mes passions”
„All the world ‘s a stage”
„Teen thinkers”
„Hand in hand with games from the past to the future”
„ We are beautiful with differences”
„Hand in hand for the nature”
„Buildings”
„eTwinning în școala mea”
„Feel and smell the scent of plants”